untitled(4) (1).png

SREDSTVA ZA ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJO

untitled(4) (1).png

POSKRBITE, DA BO VAŠA OPREMA HIGIENSKO NEOPOREČNA!

Čista in dezinficirana oprema bo izboljšala kakovost piva in zmanjšala možnost za napake.