top of page
untitled(4) (1).png

SREDSTVA ZA ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJO

untitled(4) (1).png

POSKRBITE, DA BO VAŠA OPREMA HIGIENSKO NEOPOREČNA!

Čista in dezinficirana oprema bo izboljšala kakovost piva in zmanjšala možnost za napake.